Porozmawiajmy o przyszłości podwórek: Dziś pierwsze spotkanie

Przypominamy. Do 10 maja  2019 r. trwają konsultacje społeczne na temat koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli nie tylko zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat koncepcji jakie zostały przygotowane przez projektantów, ale również wziąć udział w spotkaniach i spacerze studyjnym.

Otwarte spotkania z mieszkańcami, na których zostaną zaprezentowane koncepcje, odbędą się:

– dla  mieszkańców Kwartału nr 8 (ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów):

24 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 16:30 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie               Sąsiedzkim” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

– dla  mieszkańców Kwartału nr  9 ( ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul. Jagiellońską):

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie        Sąsiedzkim” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

– dla  mieszkańców Kwartału  nr 25 (ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską):

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie        Sąsiedzkim” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

– dla  mieszkańców Kwartału nr 38, (ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X):

26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 16:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie

– dla  mieszkańców Kwartału nr 39, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego:

26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie

Idziemy na spacer!

Zapraszamy również na spacer studyjny po kwartałach oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, na którym zaprezentowane zostaną koncepcje kwartałów, w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota). Rozpoczęcie o godzinie 11:00 przy Placu Zgody 1.

Nie masz czasu? Napisz do nas!

Uwagi dotyczące koncepcji będzie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie od 10 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag dotyczących koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów.

Formularz konsultacyjny oraz informacje nt. koncepcji wnętrz kwartałów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://konsultuj.szczecin.pl oraz https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ 

Wypełniony formularz należy:

– przesłać na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

– wysłać na adres: Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

– złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 lub w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

– złożyć podczas otwartych spotkań w dniach 24-26 kwietnia 2019 r. oraz spaceru studyjnego w dniu 27 kwietnia 2019 r., na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.