Plac Zwycięstwa w przebudowie: raport z postępu robót

Plac Zwycięstwa w przebudowie: raport z postępu robót

Nowa infrastruktura, która powstaje na Placu Zwycięstwa coraz bardziej przypomina węzeł komunikacyjny, którym ma się stać po zakończeniu robót.

Prace budowlane, które teraz mogą być uciążliwe dla mieszkańców sprawią, że po ich zakończeniu to miejsce zyska nową jakość. Wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe oraz infrastruktura pieszo-rowerowa ułatwią przemieszczanie się w tej części miasta. Większość prac skupia się aktualnie na robotach brukarskich. To ustawianie krawężników granitowych i krawężników peronowych polimerobetonowych, ustawiane są oporniki granitowe i obrzeża granitowe. Wykonywana jest nawierzchnia chodników z płyt granitowych. Kontynowanie są również prace sieciowe.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 39,8 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie