Pielęgnacja drzew na Placu Zwycięstwa

Pielęgnacja drzew na Placu Zwycięstwa

Na Placu Zwycięstwa przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne znajdujących się tam drzew.

Zabiegi pielęgnacyjne mają poprawić jakość oraz wartość drzewostanu. Wykonywane są cięcia pielęgnacyjne, które mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia drzewa oraz bezpieczeństwo. Podczas zabiegów usuwane są chore, martwe, bądź uszkodzone gałęzie. Dzięki takim praktykom zminimalizowane jest ryzyko wyłamania się gałęzi.

Nadzór nad przebudową Placu Zwycięstwa sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie