Nowe standardy zagospodarowania ogródków gastronomicznych

Nowe standardy zagospodarowania ogródków gastronomicznych

Wraz z zakończeniem przebudowy alei Wojska Polskiego mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają nie tylko nowe ulice, chodniki i otoczenie z mnóstwem zieleni, ale również nowe, ujednolicone zasady zagospodarowania ogródków gastronomicznych.

Nowa jakość alei Wojska Polskiego po gruntownej rewitalizacji, remonty i zmiany wokół sprawiają, że wprowadzenie ujednoliconych zasad zagospodarowania ogródków stało się koniecznością – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Ogólne zasady

Wypracowane ustalenia dot. zagospodarowania poszczególnych miejsc muszą być zgodne z zasadami zagospodarowania i zabudowy przyjętymi w obowiązujących planach miejscowych i spełniać określone wymogi m.in. dopuszczone zostaną na zasadach szczegółowych ogródki gastronomiczne wyłącznie niebędące obiektami kubaturowymi, bez przegród oraz powierzchni przesłaniających elewacje frontowe budynków, ich lokalizacja nie będzie mogła powodować ograniczeń w dostępie i użytkowaniu publicznych mebli ulicznych i elementów infrastruktury.

W szczególe

Nowe warunki zagospodarowania ogródków gastronomicznych będą dotyczyły: al. Wojska Polskiego (pomiędzy pl. Zwycięstwa i pl. Szarych Szeregów). Obszar alei Wojska Polskiego wraz z placami został podzielony na trzy zróżnicowane tereny A, B, C, na których obowiązują odmienne sposoby zagospodarowania ogródków gastronomicznych zależne od kompozycji nawierzchni i przekroju alei.

Zasady wejdą w życie po zakończeniu prac i oddaniu do użytku alei Wojska Polskiego, do tego czasu przedsiębiorcy zainteresowani tematem będą mogli zapoznać się z nowymi warunkami bezpośrednio w jednostkach wydających zgodę na dzierżawy (ZdiTM, ZBILK) oraz skorzystać z pomocy merytorycznej i wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. O szczegółach oraz terminach spotkań będziemy informować na bieżąco (www.wojskapolskiego.szczecin.eu).

Zasady zostały wypracowane w porozumieniu z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta, Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin

ZAŁĄCZNIKI
ZOBACZ standardy zagospodarowania ogródków gastronomicznych