„Nowa jakość dla Szczecina”

Za nami dwa spotkania konsultacyjne – przed nami kolejne

Prezentacja diagnozy i rozmowy na temat rewitalizacji to początek długotrwałego procesu, którego efektem ma być stworzenie zaktualizowanego planu działań rewitalizacyjnych dla Szczecina.

Obiektywna diagnoza jaką zamówiło Miasto jest warunkiem niezbędnym (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju) do stworzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz starań o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
– Każdy etap tych ważnych dla naszego miasta prac chcemy przedyskutować i włączyć w ten sposób mieszkańców w jego tworzenie od podstaw – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Obecnie trwające konsultacje mają na celu pokazanie możliwości zgłoszenia przez Szczecinian ich pomysłów na działania rewitalizacyjne, kolejnym będą już konsultacje samego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Podczas spotkań mieszkańcy mogli nie tylko porozmawiać na temat stanu zaawansowania prac rewitalizacyjnych w mieście (od 2010 roku zrealizowano ponad 40 zadań z listy ponad 100, które są lub będą realizowane w mieście w najbliższym czasie), ale również dowiedzieć się, które osiedla w Szczecinie, oraz w jakim zakresie wymagają działań rewitalizacyjnych.

– Diagnoza jest ważnym dokumentem dla władz miasta do ustalenia priorytetowych zagadnień rewitalizacyjnych – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Nie znaczy to, że władze miasta muszą zamówić diagnozę by dowiedzieć się czegoś o mieście, przeciwnie, jest to jedynie wskazanie dla nas do stworzenia planu rewitalizacji na podstawie obiektywnych wskaźników.

Co teraz?

Kolejnym krokiem w tym procesie będą spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy podczas których będzie można porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad wykorzystaniem aktualizacji LPR do realizacji działań tworzonych przez mieszkańców dla mieszkańców.
– Zaplanowaliśmy trzy dodatkowe spotkania z trzema grupami interesu – mówi Daniel Wacinkiewicz. – Jeszcze w tym tygodniu o rewitalizacji i możliwościach z nią związanych będą mogli porozmawiać przedstawiciele organizacji pozarządowych, następnie ponownie wszyscy mieszkańcy, a na końcu przedsiębiorcy.

Kiedy? Gdzie?

Organizacje Pozarządowe (tematyka m.in. rola NGOs w procesie rewitalizacji, rewitalizacja, a działalność organizacji pozarządowych) – 18.08.2017 r. Sektor3, aleja Wojska Polskiego 63, sala multimedialna (III piętro), godz. 16.00,

Mieszkańcy (sprawy społeczne, pomysły przedsięwzięć, pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) – 23.08.2017 r. Punkt informacyjno – konsultacyjny Środek, ul. Królowej Jadwigi 44b. godz. 17.00,

Przedsiębiorcy (rola przedsiębiorców w procesie rewitalizacji, narzędzia rewitalizacyjne, wnioski) – 25.08.2017 r., Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, godz. 17.00.
Spotkania będą miały charakter roboczy i będą prowadzone przez doradcę ds. rewitalizacji przy współpracy z przedstawicielami merytorycznych wydziałów UM.

Zapraszamy!

Propozycje mieszkańców mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i
https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

Diagnoza dostępna na stronie:

„Nowa jakość dla Szczecina”: Diagnoza z trzema obszarami do rewitalizacji