„Nowa jakość dla Szczecina”: Spotkań konsultacyjnych ciąg dalszy

Jeszcze w tym tygodniu odbędą się kolejne dwa spotkania robocze, tym razem z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Zapraszamy!

Przypominamy. Obiektywna diagnoza jaką zamówiło Miasto jest warunkiem niezbędnym (zgodnie z wytycznymi  Ministra Rozwoju) do stworzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz starań o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

– Każdy etap tych ważnych dla naszego miasta prac chcemy przedyskutować i włączyć w ten sposób mieszkańców w jego tworzenie od podstaw – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Obecnie trwające konsultacje mają na celu pokazanie możliwości zgłoszenia przez Szczecinian ich pomysłów na działania rewitalizacyjne, kolejnym będą już konsultacje samego projektu  Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Podczas spotkań mieszkańcy mogli nie tylko porozmawiać na temat stanu zaawansowania prac rewitalizacyjnych w mieście (od 2010 roku zrealizowano ponad 40 zadań z listy ponad 100, które są lub będą realizowane w mieście w najbliższym czasie), ale również dowiedzieć się, które osiedla w Szczecinie, oraz w jakim zakresie wymagają działań rewitalizacyjnych.

– Diagnoza jest ważnym dokumentem dla władz miasta do ustalenia priorytetowych zagadnień rewitalizacyjnych – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Nie znaczy to, że władze miasta muszą zamówić diagnozę by dowiedzieć się czegoś o mieście, przeciwnie, jest to jedynie wskazanie dla nas do stworzenia planu rewitalizacji na podstawie obiektywnych wskaźników.

Co teraz?

Kolejnym krokiem w tym procesie są spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy podczas których można porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad wykorzystaniem aktualizacji LPR do realizacji działań tworzonych przez mieszkańców dla mieszkańców. Za nami jest już spotkanie z organizacjami pozarządowymi, przed nami z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Kiedy? Gdzie? 

Mieszkańcy (sprawy społeczne, pomysły przedsięwzięć, pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) – 23.08.2017 r. Punkt informacyjno – konsultacyjny Środek, ul. Królowej Jadwigi 44b. godz. 17.00,

Przedsiębiorcy (rola przedsiębiorców w procesie rewitalizacji, narzędzia rewitalizacyjne, wnioski) – 25.08.2017 r., Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, godz. 17.00.

Spotkania będą miały charakter roboczy i będą prowadzone przez doradcę ds. rewitalizacji przy współpracy z przedstawicielami merytorycznych wydziałów UM.

 

Zapraszamy!

Propozycje mieszkańców mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i

https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

 

Diagnoza dostępna na stronie:

https://wojskapolskiego.szczecin.eu/614-2/