„Nowa jakość dla Szczecina”: Ruszają konsultacje projektu LPR

Od dziś do 20 października 2017 trwa zbieranie opinii i uwag mieszkańców na temat projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Szczecina na lata 2017 – 2023. Można będzie również wziąć udział w spotkaniu i spacerze studyjnym poświęconym rewitalizacji.

Zaktualizowany plan będzie kompleksowym dokumentem przedstawiającym plan działań miasta w zakresie rewitalizacji na najbliższe lata.

– Teraz czas na uwagi mieszkańców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia zaktualizowanego programu rewitalizacji Szczecina – mówi Jarosław Bondar, architekt miasta. – Chcemy by projekt dokumentu dotarł do jak największej liczby osób i by miały one pełną wiedzę na temat planowanych działań i zmian w obszarze rewitalizacji, liczymy na ich opinie i uwagi na ten temat.

Mieszkańcy podczas konsultacji będą mogli ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, które odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

2) spaceru studyjnego z mieszkańcami po obszarze rewitalizacji, na którym zaprezentowane zostaną planowane przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, który odbędzie się w dniu 07 października 2017 r. (sobota) – rozpoczęcie o godzinie 11:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

3) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz przyjmowanie od mieszkańców w terminie od 21 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. uwag dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 za pomocą formularza zgłoszeniowego ( w załączniku).

Uwagi przyjmowane są za pomocą formularza, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

4) złożenie podczas otwartego spotkania w dniu 10 października 2017 r. oraz spaceru studyjnego w dniu 7 października 2017 r. na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.

Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Formularz konsultacyjny_uwagi LPR

LPR Szczecin