„Nowa jakość dla Szczecina”: Nabór wniosków do 8 września

To już ostatnie dni na złożenie przez mieszkańców ich propozycji działań na osiedlach Centrum, Śródmieście – Zachód i Turzyn. Czekamy na Państwa pomysły!

Do 8 września czekamy na propozycje mieszkańców, które mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przedsięwzięcia, na które czekamy ( np. animacje społeczne, spotkania dla mieszkańców, działania na rzecz rodzin, działalność kulturalna) powinny rozwiązywać problemy społeczne, gospodarcze i podnosić jakość życia mieszkańców wskazanych w diagnozie obszarów do rewitalizacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) e-mail na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) pocztą  na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta

Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

 

Diagnoza dostępna na stronie:

https://wojskapolskiego.szczecin.eu/614-2/

 

Przypominamy. Za nami 5 spotkań konsultacyjnych, podczas których można było porozmawiać na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przygotować swoje propozycje i zapoznać się z aktualną diagnozą miasta. 3 z 5 spotkań były poświęcone mieszkańcom naszego miasta, dwa pozostałe przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Spotkania warsztatowe prowadzone były przez doradcę ds. rewitalizacji, we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta, odpowiedzialnymi za sferę merytoryczną współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkań uczestnicy mogli nie tylko porozmawiać na temat stanu zaawansowania prac rewitalizacyjnych w mieście (od 2010 roku zrealizowano ponad 40 zadań z listy ponad 100, które są lub będą realizowane w mieście w najbliższym czasie), ale również dowiedzieć się, które osiedla w Szczecinie, oraz w jakim zakresie wymagają działań rewitalizacyjnych.

Załączniki: