Na Plac Zwycięstwa wraca ruch tramwajowy

Na Plac Zwycięstwa wraca ruch tramwajowy

Jeden z etapów prac na torowisku dobiega końca, co oznacza, że od soboty 27 maja na Plac Zwycięstwa wraca ruch tramwajowy.

W ostatnich tygodniach wykonawca prowadził prace przy przebudowie torowiska tramwajowego. Większość prac umożliwiających przywrócenie ruchu tramwajowego od soboty 27 maja została zrealizowana. W związku z tym przywrócone zostają trasy i rozkłady jazdy linii 2, 7, 8 i 10 obowiązujące przed dniem 08.05.2023 r. oraz powraca stały układ przystanków „Brama Portowa”. Przywrócona zostaje stała trasa i rozkłady jazdy linii 9. Przywrócone zostaje kursowanie linii 12. Zlikwidowana zostaje linia zastępcza 808.

Zakończył się również jeden z etapów robót bitumicznych w obrębie jezdni. Warstwa wiążąca jest ułożona na jezdniach wokół Placu Zwycięstwa. To nie oznacza jednak końca robót. Nowa nawierzchnia pojawić się musi jeszcze m.in. przy wlotach z pobocznych ulic i co istotne musi zostać ułożona warstwa ścieralna. Kontynuowane będą również prace w obrębie torowiska tramwajowego. Pracami objęte będą także chodniki, infrastruktura rowerowa i zieleń.

Zakończenie prac budowlanych na Placu Zwycięstwa zaplanowano na listopad br.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie