Mieszkania w ramach programów społecznych. Nabór wniosków.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór wniosków na mieszkania komunalne, przygotowane w ramach programów: “Dom dla Rodziny” oraz “Dom na Start”. Chętni mogą składać wnioski od poniedziałku 17 stycznia do 31 stycznia br.

 

Dom dla Rodziny. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata, z zamiarem stałego pobytu i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują). Program ma pomóc dużym rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Zainteresowani wynajęciem mieszkania w ramach Programu “Dom dla Rodziny”, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

·         nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości ( co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku).  Co ważne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego,

·         spełniają wymagane kryteria dochodowe,

·         przynajmniej jedna z osób w rodzinie posiada stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu,

·         wynajmują lokal,  nieodpowiedni do ich potrzeb pod względem wielkości i układu funkcjonalnego oraz o niskim standardzie technicznym (brak  łazienki, wc ogrzewania miejskiego lub gazowego). Co ważne, nie ma możliwości technicznych wykonania ulepszenia tego lokalu w celu poprawy tych warunków,

·         w rodzinie nie występuje problem uzależnienia,

·         brak zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu. Warunek będzie spełniony, gdy zawarta jest ugoda w sprawie spłaty zaległości w ratach i jest ona realizowana co najmniej przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

·         aktualnie zajmowany lokal jest utrzymany jest we właściwym stanie technicznym i higieniczno- sanitarnym.

W tym naborze ZBiLK w ramach Programu „Dom dla Rodziny” oferuje dwa mieszkania, kompleksowo wyremontowane. Oferta, na powyższych warunkach jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany.

Szczegółowe informacje i lista lokali do wynajęcia opublikowane są TUTAJ

 

Dom na Start. Program adresowany jest do osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy potrzebują pomocy w uzyskaniu mieszkania od Gminy. Wniosek może złożyć tylko osoba, która uzyskała rekomendację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innej jednostki, o podobnym charakterze.

W tym naborze ZBiLK w ramach Programu „Dom na Start” oferuje osiem mieszkań, kompleksowo wyremontowanych.

Szczegółowe informacje i lista lokali przewidzianych na cele realizacji opublikowane są TUTAJ

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK, ul. Mariacka 25 pok. 7

Więcej mieszkań na programy społeczne. Aktualnie ogłaszane nabory wniosków to efekt zmian, które wprowadził Szczecin uchwałą Rady Miasta w ubiegłym roku. Zgodnie z jej intencją, Miasto chce przeznaczać więcej lokali na realizację programów mieszkaniowych związanych z pomocą społeczna i wsparciem rodzin. Chodzi o cztery programy : Dom  dla Dziecka, Dom na Start, Dom dla Rodziny i Dom dla Seniora.  Do tej były one realizowane  przede wszystkim w oparciu o lokale Szczecińskiego TBS.  Od teraz, mieszkania na ten cel mają pochodzić również z zasobu Gminy, zarządzanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Poza tym Szczecin realizuje szereg innych programów mieszkaniowych, w tym: dla studentów, absolwentów i dla rzetelnych najemców. Stanowią one bogatą ofertę skierowaną do osób o różnych potrzebach, a przede wszystkim o różnym poziomie dochodów. Oprócz tego Szczecin wynajmuje również mieszkania najuboższym (socjalne), lokale do remontu i mieszkania komunalne gotowe do zamieszkania.