Kalendarium „ALEJA WOJSKA POLSKIEGO”

ZMIENIAMY (ALEJĘ) Z MIESZKAŃCAMI

W 2014 roku Urząd Miasta Szczecin rozpoczął proces przemian w obszarze Alei Wojska Polskiego. W pierwszym etapie zorganizowano szereg działań informacyjnych i konsultacji społecznych, w efekcie których wspólnie z mieszkańcami wypracowano kierunek zmian.

PAŹDZIERNIK 2014

Konferencja „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” w ramach Westivalu Architektury 2014. Debata na temat oczekiwanej funkcji Alei, podjęcie próby wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić obecne, niekorzystne trendy a także, w jaki sposób zmieniać zarówno Aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum. Fotorelacja z tego wydarzenia:

LISTOPAD 2014

Konsultacje społeczne dotyczące planowanych przemian w Alei Wojska Polskiego, podczas których przedstawiono podsumowanie dotychczasowych uwag, wniosków i propozycji uzyskanych w wyniku konferencji „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” oraz planu działań związanych z rewitalizacją tego obszaru miasta.

Podsumowanie wniosków z konferencji:

GRUDZIEŃ 2014

W ramach Projektu „Moje miasto – moja ulica” odbył się cykl wydarzeń edukacyjno-badawczych, zrealizowanych przez Fundację Artmosphere. Obejmowały one warsztaty dla dzieci i seniorów oraz spotkania z ekspertami, jak również przeprowadzenie ankiet, w których mieszkańcy wyrazili swoje opinie i oczekiwania wobec Alei Wojska Polskiego.

Film zrealizowany w trakcie spotkań warsztatowych:

KWIECIEŃ 2015

Kolejne konsultacje społeczne dotyczące planowanych przemian Alei Wojska Polskiego. Przedmiotem konsultacji były analizy komunikacyjne odcinka od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów. Mieszkańcy mieli do wyboru dwanaście wariantów, w tym sześć uwzględniających powstanie linii tramwajowej.

LIPIEC 2015

Podczas następnej edycji konsultacje społecznych zostały zaprezentowane nowe warianty analiz komunikacyjnych Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, powstałe w wyniku zebranych w kwietniu uwag oraz sugestii – sześć wariantów.

Nowe warianty I, IA, IB, II, III, IV:

SIERPIEŃ 2015

Badania socjologiczne pn. „Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina”. Jego celem było uzyskanie danych i informacji niezbędnych do podejmowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Alei Wojska Polskiego. W ramach badań zapytano mieszkańców o opinie na temat czterech wariantów analiz komunikacyjnych. Wyniki badań socjologicznych zostały zaprezentowane na Deptaku Bogusława przy Alei Wojska Polskiego. Na spotkaniu ponownie zaprezentowano mieszkańcom cztery warianty analiz komunikacyjnych.

Raport z badań socjologicznych:

WRZESIEŃ 2016

Przystąpiono do przygotowywania „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. W tym celu przygotowany został model 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby konkursu, który został udostępniony uczestnikom konkursu.

Ogłoszenie zapytania ofertowego:

PAŹDZIERNIK 2016

Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) oddział Szczecin w celu organizacji „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Ogłoszenie zapytania ofertowego:

CZERWIEC 2017

Ogłoszenie „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Przedmiotem konkursu było wykonanie i zaprezentowanie przez architektów, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie.

Ogłoszenie konkursu:

LISTOPAD 2017

Rozstrzygnięcie „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. W wyniku konkursu wybrano pracę konkursową opracowaną przez Pracownię Architektoniczną ARCHAID Jacek Szewczyk.

Rozstrzygnięcie konkursu:

CZERWIEC 2018

Projekt budowlany został złożony przez projektanta w urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.  Ponieważ planowana przebudowa alei Wojska Polskiego jest również okazją do integracji zadania z jednoczesną wymianą sieci wodno – kanalizacyjnej (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK) w tym miejscu – Wydział Gospodarki Komunalnej,  podjął decyzję o zaprojektowaniu nowej sieci. W związku z tym projektant złoży projekt wykonawczy po otrzymaniu i  włączeniu do projektu w/w zadania do końca sierpnia 2019.