GPR dla Szczecina: Więcej czasu na składanie uwag

GPR dla Szczecina: Więcej czasu na składanie uwag

 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz zainteresowani tematem powstającego w naszym mieście Gminnego Programu Rewitalizacji mogą złożyć swoje uwagi do projektu dokumentu jeszcze do 19 kwietnia. Zapraszamy!

Przypominamy. Prace nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wkroczyły w decydujący etap: projekt dokumentu jest gotowy, a jego treść jest obecnie konsultowana z mieszkańcami. W projekcie programu znajduje się ponad 100 działań i inwestycji, planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji, od małych obywatelskich inicjatyw po wielkie inwestycje z szansą, między innymi, na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Konsultacje dokumentu potrwają do 19 kwietnia 2024 r., do godz. 15.00.

Uwagi dotyczące projektu można złożyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres: br-sekretariat@um.szczecin.pl
  2. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji pok. 246 II p. lub wysyłając na adres: Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

 

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem http://konsultuj.szczecin.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

Więcej informacji, projekt dokumentu oraz formularze konsultacyjne dostępne na stronie:

https://konsultuj.szczecin.pl