Wariant 1

  • Aleja w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po 4,50 m bez torowiska tramwajowego
  • Strefa ruchu uspokojonego 30 km/h (przejście dla pieszych w dowolnym miejscu – bez wydzielania)
  • Komunikacja publiczna: autobusy hybrydowe, niskoemisyjne – bez tramwaju
  • Ruch rowerów zintegrowany z ruchem pozostałych pojazdów – na zasadach ogólnych
  • Chodnik o szerokości od 3,4 do 16,6 m.
  • Wydzielony pasem zieleni wysokiej w części środkowej z miejscami parkingowymi w układzie skośnym.
  • Wydzielone miejsca postojowe dla potrzeb dostaw
  • Liczba miejsc postojowych po przebudowie na całej długości: 202 (stan obecny: 198)