Wariant 2

 • Aleja w układzie jednej jezdnia – dwa pasy ruchu wraz z torowiskiem tramwajowym
 • Aleja zamknięta dla ruchu samochodowego, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdem do posesji dla mieszkańców
 • Strefa ruchu uspokojonego 30 km/h (przejście dla pieszych w dowolnym miejscu – bez wydzielania)
 • Komunikacja publiczna: autobusy hybrydowe, niskoemisyjne oraz tramwaj
 • Ruch rowerów – dwustronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer.2,0 m 
 • Chodnik o szer. od 4,8 do 17,2 m.
 • Ruch samochodowy indywidualny dozwolony jedynie w obrębie Pl. Zgody i skrzyżowania z ulicą Jagiellońską.
 • Pas drzew wzdłuż Alei – w miejscach zgodnych z przepisami
 • Wydzielone miejsca postojowe dla potrzeb dostaw
 • Brak możliwości parkowania na całym odcinku Alei – za wyjątkiem miejsc postojowych dla potrzeb dostaw
 • Liczba miejsc postojowych po przebudowie: 0 (stan obecny: 198)