Wariant 3

  • Aleja w układzie jednej jezdni – cztery pasy ruchu, przy jednoczesnym ich zawężeniu w stosunku do stanu istniejącego do 3,0 m, w celu wydzielenia pasów dla rowerów) – bez torowiska tramwajowego
  • Prędkość ruchu 50 km/h (wydzielone przejścia dla pieszych)
  • Komunikacja publiczna: autobusy hybrydowe, niskoemisyjne
  • Ruch rowerów – wydzielone 1,5 m, jednokierunkowe pasy rowerowe po obu stronach Alei
  • Chodnik o szer. od 2,9 do 16,0m
  • Pas drzew wzdłuż Alei – w miejscach zgodnych z przepisami
  • Parkowanie samochodów równoległe do jezdni, na całej długości Alei
  • Wydzielone miejsca postojowe dla potrzeb dostaw
  • Liczba miejsc postojowych po przebudowie na całej długości: 80 (stan obecny: 198)