Wariant 4

  • Aleja w układzie jednej jezdni – cztery pasy ruchu, o szerokości od 3,25 do 3,50 m wraz z torowiskiem tramwajowym
  • W obrębie torowiska dopuszczony ruch tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej
  • Prędkość ruchu 50 km/h (wydzielone przejścia dla pieszych)
  • Komunikacja publiczna: autobusy hybrydowe, niskoemisyjne oraz tramwaj
  • ruch rowerów – wydzielone 1,5 m, jednokierunkowe pasy rowerowe po obu stronach Alei
  • Chodnik o szer. od 3,15 do 14,0m
  • Pas drzew wzdłuż Alei – w miejscach zgodnych z przepisami
  • Parkowanie samochodów równoległe do jezdni, na całej długości Alei 
  • Wydzielone miejsca postojowe dla potrzeb dostaw 
  • Liczba miejsc postojowych po przebudowie na całej długości: 80 (stan obecny: 198)