Dziękujemy, że zareagowaliście pozytywnie na #AKCJA_REwitalizAKCJA!

Kamienica1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w wydarzeniach “Stare i nowe gry podwórkowe” oraz “Babskie Sprawy” i zaprasza do obejrzenia fotorelacji!


“Stare i nowe gry podwórkowe”-
Była to seria 9 zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób starszych. Przypomnieliśmy uczestnikom o starych grach i zabawach podwórkowych oraz przybliżyliśmy im nowe formy aktywności sportowych i rekreacyjnych, które można uprawiać w warunkach jakie panują na obszarze rewitalizacji Al. Wojska Polskiego. W ramach każdego wydarzenia zaprezentowaliśmy prawidłowe użytkowanie i przedstawiliśmy możliwość bezpłatnego skorzystania z atrakcji.

#AKCJA_REwitalizAKCJA 29.08.2019 r. Miejsce: Park Noakowskiego w godzinach: 12:00 – 14:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 29.08.2019 r. Miejsce: Park Noakowskiego w godzinach: 16:00 – 18:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 30.08.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 12:00 – 14:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 30.08.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 16:00 – 18:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 31.08.2019 r. Miejsce: Park Noakowskiego w godzinach: 12:00 – 14:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 01.09.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 10:00 – 12:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 01.09.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 13:00 – 15:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 01.09.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 16:00 – 18:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”

#AKCJA_REwitalizAKCJA 06.09.2019 r. Miejsce: Park Andersa w godzinach: 17:00 – 19:00 “Stare i nowe gry podwórkowe”


“Babskie Sprawy” –
1 spotkanie – nordic walking – aktywny spacer trasą rewitalizacji skierowany głównie do dziewczyn/kobiet (młodzieży, osób dorosłych). Zaproponowaliśmy uczestniczkom nową aktywność rekreacyjną, która zdobywa coraz większą popularność. Całość wydarzenia odbyła się pod nadzorem Opiekuna Grupy oraz wykwalifikowanego Instruktora Nordic Walking.

„Babskie Sprawy” – „AKCJA REwitalizAKCJA” – 06.09.2019 r.

Działanie finansowane przez Gminę Miasto Szczecin.

Realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.