Duże mieszkania czekają na duże rodziny

Duże mieszkania czekają na duże rodziny

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza kolejny nabór wniosków na mieszkanie  w ramach programu „Dom dla Rodziny”. Zainteresowane rodziny mogą składać dokumenty do  17 listopada br. 

W obecnym naborze ZBiLK  oferuje dwa mieszkania, kompleksowo wyremontowane.

Pierwszy lokal znajduje się na trzecim piętrze w kamienicy przy ul.  5-go Lipca,  pow. użytkowa: 117,64 m2, liczba pokoi 4, c.o. z sieci miejskiej. Drugie mieszkanie położone jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Mazurskiej, pow. użytkowa: 135,87m2, liczba pokoi: 4, c.o. z sieci miejskiej.

Program skierowany jest do rodzin, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub (do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się lub studiują).

Zainteresowani wynajęciem mieszkania w ramach Programu „Dom dla Rodziny”, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

– nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości (co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Co ważne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego.

– spełniać ustalone kryteria dochodowe, np. w przypadku rodziny 7-osobowej (rodzice + 5 dzieci) minimalny dochód to 10007,16zł, natomiast maksymalny to 11277,91zł (średnia z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku). Szczegółowe progi dochodowe dostępne są na stronie ZBiLK w zakładce „Dom dla Rodziny”. Co ważne, do dochodu nie wlicza się świadczenie wychowawczego 500+ oraz zasiłków z Referatu Świadczeń Rodzinnych.

– przynajmniej jedna z osób w rodzinie musi posiadać stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu.

– w rodzinie nie może występować problem uzależnienia (alkohol, narkotyki itp.).

– brak zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu.

– aktualnie zajmowany lokal musi być utrzymany we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

Przypominamy, że oferta na powyższych warunkach jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany

Szczegóły dot. lokali przewidzianych w ramach programu „Dom dla Rodziny” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. We wniosku można będzie wskazać adres jednego wybranego lokalu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać od 6 do 17 listopada br. w siedzibie ZBiLK, ul. Mariacka 25, w pok. 7 lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 43 45 455 lub na stronie www.zbilk.szczecin.pl