Coraz więcej torów na Placu Zwycięstwa

Coraz więcej torów na Placu Zwycięstwa

Zmiany w infrastrukturze na Placu Zwycięstwa są coraz bardziej widoczne. Największy zakres robót prowadzony jest obecnie w obrębie torowiska tramwajowego.

Prace torowe prowadzone są jednocześnie w zakresie rozbiórek ostatnich fragmentów starego torowiska jak i w zakresie budowy nowego. Te ostatnie obejmują wykonanie podbudowy z tłucznia doziarnianego kruszywem, układaniem mat antywibracyjnych czy wykonywaniem betonowej zabudowy torów. Ponadto ustawiane są granitowe krawężniki przy nowo powstałych torach tramwajowych. Prowadzone są także prace rozbiórkowe starych chodników i jednocześnie trwa budowa nowych ciągów pieszych i rowerowych.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie