Głos Rad Osiedli w sprawie alei

Prezydent Miasta podjął decyzję o konsultacjach z Radami Osiedli koncepcji rewitalizacji Alei Wojska Polskiego.  Po zebraniu wszystkich opinii, zapowiadane są kolejne badania socjologiczne wśród mieszkańców Szczecina. 

Rewitalizacja odcinka alei od Placu Zgody do placu Szarych Szeregów wzbudza dużo emocji wśród szczecinian. Założeniem projektu jest kompleksowa odnowa Wojska Polskiego w porozumieniu z mieszkańcami. Dlatego Prezydent Miasta zaprasza do włączenia się w dyskusję o przyszłości tego miejsca osiedlowych radnych oraz szczecinian.

Każda Rada Osiedla wkrótce otrzyma komplet informacji związanych z wypracowanymi przez ostatnie dwa lata wariantami ruchu na alei oraz wynikami prowadzonych konsultacji i badań. Prezydent zwróci się z prośbą o wyrażenie wszelkich wątpliwości i obaw związanych z przygotowanymi przez miasto koncepcjami rewitalizacji. 

Po zebraniu opinii radnych, wśród szczecinian będzie przeprowadzone kolejne badanie socjologiczne, które ponownie zweryfikuje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w kontekście przygotowywanych zmian na alei Wojska Polskiego.

Badania przeprowadzone przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w lipcu i sierpniu 2015 roku wskazały  na poparcie dla alei instytucji Kultury, alei galerii artystycznych oraz alei handlowej.  Natomiast negatywnie ankietowani odnieśli się do wizji alei jako miejsca tylko do zamieszkania,  wprowadzenia linii tramwajowej oraz zamknięcia deptaku dla ruchu samochodów. Ankietyzacja była przeprowadzona wśród ponad tysiąca osób, w tym: mieszkańców Szczecina w ogóle, mieszkańców al. Wojska Polskiego, przedsiębiorców prowadzących działalność na alei.

Mieszkańcy i użytkownicy Alei wskazywali również, na fakt iż z rewitalizacją wiążą przede wszystkim nadzieje na zbudowanie (lub odbudowanie) „charakteru” Alei. To przede wszystkim „poprawa estetyki i czystości”, „pojawienie się nowych możliwości spędzania wolnego czasu”, i „wzrost prestiżu Alei”. W dalszej kolejności pojawiało się „ułatwienie w poruszania się po Alei”. Wśród obaw związanych z następstwami rewitalizacji przeważał niepokój o: „możliwość parkowania własnego pojazdu” (to szczególnie pośród stałych mieszkańców Alei), „utrudnienia w dotarciu na Aleję”, „zwiększenie zanieczyszczenia i hałasu”, „zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa”, a dopiero potem niepokój o „wzmożenie ruchu ulicznego, tłoku na chodnikach”

Przeprowadzanie tak dużych zmian w przestrzeni miejskiej jest trudne. Rozwiązania w takich sytuacjach wymagają wypracowania pewnego kompromisu. Dlatego miasto liczy na zaangażowanie Rado Osiedli, mieszkańców, inwestorów oraz organizacji pożytku publicznego w najbliższych badaniach i dyskusjach.

W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego. Zwycięski projekt będzie kontynuacją wypracowanych założeń. Koncepcja będzie opierała się na dokonanych już analizach ruchu drogowego w tym miejscu, toczących się konsultacji społecznych i badań socjologicznych.

Centrum Informacji Miasta