Aktualności

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Wiemy kto poprowadzi punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” zostało wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do urzędu miasta w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta konkursowa. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy spełnia wymogi formalne komisja konkursowa […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Zapraszamy do debaty

W związku z niegasnącym zainteresowaniem mieszkańców planami rewitalizacji alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów zapraszamy na kolejne już otwarte spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję po raz kolejny zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania tego odcinka, metodologią ich powstania oraz poznać szczegóły rozwiązania, które zdaniem mieszkańców […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na doradcę ds. rewitalizacji

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  305 500,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Optymalny wariant 1 z autobusem elektrycznym

Takie założenia będą towarzyszyły przygotowywanemu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursowi na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Po wielu konsultacjach, debatach, spotkaniach z mieszkańcami i ekspertami zdecydowana większość opowiedziała się za wariantem zakładającym przebudowę alei w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy złożona oferta spełnia wymogi formalne zostanie zwołana komisja konkursowa, która oceni ją pod względem merytorycznym i […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego. Doradca i punkt konsultacyjny coraz bliżej

Miasto ogłosiło przetarg na doradcę ds. rewitalizacji i jednocześnie szuka organizacji pozarządowej, która poprowadzi punkt konsultacyjny. Doradca ds. rewitalizacji poszukiwany Do 24 kwietnia do godz. 9.30 trwa przyjmowanie wniosków na wzięcie udziału w przetargu nieograniczonym na doradcę w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Do końca marca wyniki konsultacji

Szczecin 27.03.2017 r. BPM-IV.0530.105.2017.SC Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Do końca marca wyniki konsultacji Jeszcze w tym tygodniu poznamy opinie rad osiedli na temat przyszłości alei Wojska Polskiego. Konsultacje z radami będą głosem uzupełniającym badania socjologicznego przeprowadzonego w 2015 roku, które wskazało pierwszy z 4 wariantów zagospodarowania alei Wojska Polskiego jako najbardziej optymalny i odpowiadający potrzebom […]

Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji Alei

Od 4 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. odbędą się konsultacje dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie: wniosków za pomocą formularza pn. Wniosek o ujęcie projektu […]