Pora na przebudowę Al. Wojska Polskiego

Mieszkańcy zadecydują o wnętrzach kwartałów

Miasto szuka wykonawcy, który przeprowadzi badania socjologicznego wśród mieszkańców 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego. Termin nadsyłania ofert mija 24 lipca br. Poprzez badanie Miasto ma zamiar pozyskać dane i informacje, które posłużą w dalszej kolejności w  podejmowaniu optymalnych decyzji w procesie opracowania koncepcji zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy Alei […]

CHODŹCIE DO ŚRODKA!

Deszcz i niepogoda nie powstrzymały mieszkańców Szczecina, którzy tłumnie zjawili się na otwarciu. ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Mają się tam odbywać warsztaty, spotkania oraz wydarzenia sąsiedzkie. „Chcemy tworzyć to miejsce razem z okolicznymi mieszkańcami, spojrzeć na ten kawałek miasta ich oczami, a także dać im zaplecze do działania” –zapowiada Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, które wygrało […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Już jutro pierwsze spotkanie sąsiedzkie

Jutro swoje podwoje otwiera pierwsze takie miejsce w Szczecinie, gdzie będzie można zasięgnąć języka na temat rewitalizacji, porozmawiać, poradzić się, czy w wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. Gospodarzem Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego „Środek”, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 44b, jest Stowarzyszenie Edukacyjno -Artystyczne „Oswajanie sztuki”. – To miejsce ma być jednym z generatorów pomysłów, idei, […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Ruszył konkurs architektoniczny

Do 13 lipca, do godz. 15.00 trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Powierzchnia obszaru opracowania konkursowego to 3,346 ha. – Konkursy architektoniczne w Szczecinie pokazały, że to dobra droga – powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Liczę, na duże zainteresowanie architektów […]

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Miasto Szczecin do 5 lipca czeka na NGOsy, które chciałyby przygotować i zrealizować program animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.   Miasto  oczekuje, że organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. kwartałów zabudowy mieszkaniowej […]

Doradca ds. rewitalizacji wybrany

Po przeanalizowaniu jedynej oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” została ona wybrana do realizacji w/w zadań. Jedyną ofertę w w/w postępowaniu złożyła Renata Bielaszewska – Mamzer, która wraz z współpracownikiem będzie […]

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Głos ekspertów w debacie

Wraz z wtorkową debatą na temat alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów zakończył się etap rozmów na temat koncepcji zagospodarowania tego odcinka. Debata, podsumowanie W odpowiedzi na list otwarty władze miasta podjęły decyzję by po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i omówić poszczególne etapy rewitalizacji. – Podjęliśmy decyzję […]

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Wiemy kto poprowadzi punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” zostało wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do urzędu miasta w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta konkursowa. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy spełnia wymogi formalne komisja konkursowa […]