Asfaltowanie na Placu Zwycięstwa

Asfaltowanie na Placu Zwycięstwa

Na Placu Zwycięstwa trwają prace związane z wykonywaniem nowej nawierzchni jezdni. Harmonogram zadania jest napięty.

Od niedzielnego poranka trwa zaplanowana do środy operacja związana z układaniem mas bitumicznych na Placu Zwycięstwa. Presja czasu i realizacja robót w centrum miasta pod dużym ruchem nie ułatwia Wykonawcy zadania. Wiele zależy również od warunków pogodowych, intensywne opady deszczu czy nawet zbyt wysoko temperatura mogą sprawić, że roboty mogą zostać zakłócone. Prace prowadzone są naprzemiennie na kierunkach wyjazdowych i wjazdowych do miasta. Utrudnienia mają potrwać do jutra do godzin wieczornych.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

 Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie