Aleja Wojska Polskiego – umowa podpisana

Za dwa lata zmieni się śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana. Za kontrakt o wartości ponad 80 mln zł odpowiadać będzie Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Umowę podpisano w obecności Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin, Daniela Wacinkiewicza Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marka Ignatowskiego Prezesa Zarządu i Andrzeja Zaremby Członka Zarządu z Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. W spotkaniu brał udział również Radosław Tumielewicz Prezes Zarządu spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która w imieniu Miasta Szczecin będzie nadzorować przebieg prac budowlanych.

Przychodzi czas na modernizację ważnej arterii komunikacyjnej. Przebudowa była długo przygotowywana. Wymagała wielu uzgodnień, spotkań, konsultacji społecznych. Musieliśmy wypracować projekt, który nie będzie z jednej strony tylko i wyłącznie modernizacją układu drogowego ale także spowoduje, że ulica odzyska swój blask i będą się tutaj pojawiały działania społeczne, inicjatywy i pomysły, które będą ożywiały tą ulicę i przyciągały do niej mieszkańców.– mówił Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Dołożymy wszelkich starań, żeby w terminie i jakościowo zrealizować to zadanie, tak aby efekt końcowy był zadowalający dla mieszkańców Szczecina. – powiedział Marek Ignatowski Prezes Zarządu Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A

Po przebudowie Aleja Wojska Polskiego dostosowana będzie bardziej niż w chwili obecnej do potrzeb osób pieszych. Jej przebudowa wiązać się ma z powrotem do funkcji społecznych i gospodarczych w tej części Szczecina.

Jednym z naszych priorytetów w mieście jest zmiana rewitalizacyjna, a śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego jest osią tej zmiany. – dodał Daniel Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin – To, że chcemy zachęcić mieszkańców do powrotu do centrum do osiedla Śródmieście Zachód, było jednym z głównych założeń wypracowanej koncepcji związanej z al. Wojska Polskiego.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy pierwsze prace rozpoczną się już w połowie września br. Roboty będą prowadzone przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Al. Wojska Polskiego do wysokości Placu Zgody.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:
ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Koszt prac to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Rewitalizacja Al. Wojska Polskiego
Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Projekt, przetarg, realizacja – tak, w skrócie można opisać etapy zadania inwestycyjnego związanego z nadaniem nowej jakości alei Wojska Polskiego. O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa ulica w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy, którzy podczas licznych spotkań i konsultacji wskazali preferowany przez nich kierunek zmian. Późniejszy konkurs architektoniczny nadał tym wyobrażeniom realny kształt. Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.