Aleja Wojska Polskiego udostępniona dla ruchu

Aleja Wojska Polskiego udostępniona dla ruchu

Przestrzeń dla pieszych, wyznaczone miejsca postojowe oraz dużo zieleni, tak zmieniła się aleja Wojska Polskiego. Choć nie będzie to jeszcze formalny koniec inwestycji, to zakończenie zasadniczych prac budowlanych pozwala od poniedziałku 28 sierpnia br. i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w ramach technicznego otwarcia przywrócić tam ruch samochodowy oraz udostępnić aleję mieszkańcom.

 

Nowa aleja Wojska Polskiego to ogromna zmiana w tej części śródmieścia Szczecina. Jezdnia wykonana z kostki, szerokie chodniki, 173 miejsca postojowe dla samochodów w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ulicy, na chodnikach po zewnętrznej stronie jezdni, znajduje się ponadto 8 równomiernie rozlokowanych miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia z dopuszczonym postojem do 15 minut, a organizacja ruchu zakłada wprowadzenie na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów strefy ruchu uspokojonego wynoszącej 30 km na godzinę.

Mała architektura w postaci ławek oraz ławkodonic zainstalowanych pod nowymi magnoliami pozwoli spacerowiczem znaleźć miejsce do odpoczynku. Znajdzie się też miejsce do zabawy, albowiem na Placu Zgody w ramach rekreacyjnego placu zabaw zainstalowane zostały trampoliny oraz instalacje umożliwiające grę w głuchy telefon. Miejsca rekreacji uzupełnia nowa fontanna, która powstała w rejonie dawnej „ściany płaczu”. Wypływająca z długiego ramienia „ściana wody” jest nawiązaniem do potocznej nazwy tego miejsca. W obrębie szerokich chodników wyznaczono pasy, w których przedsiębiorcy będą mieli możliwość wystawiania ogródków gastronomicznych. Z tej możliwości część lokali gastronomicznych skorzystała już podczas budowy.

W ramach inwestycji przebudowana została także ulica Jagiellońska pomiędzy al. Wojska Polskiego i al. Piastów. Znalazły się tam miejsca postojowe dla samochodów oraz jedno miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzenia. Zmodernizowano ponadto fragment ulicy Śląskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Więckowskiego. Tam także wybudowano miejsca postojowe dla samochodów w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Materiał z odzysku i dużo zieleni

Do budowy nowej infrastruktury drogowej wykorzystano materiał pochodzący z odzysku. To ponad 800 ton kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki starej nawierzchni. Przed jej ułożeniem, kostka przeszła obróbkę mechaniczną. Jej górna krawędź została ścięta, wyrównana i przeszła płomieniowanie. Kostkę tą wykorzystano w obrębie miejsc parkingowych, ronda Placu Zgody oraz nawierzchni placów. Jest to pierwsza miejska inwestycja, w której na tak dużą skalę zastosowano materiał kamienny odzyskany z rozbiórki historycznych nawierzchni. Ciekawostką jest ponadto wkomponowanie w nową jezdnię fragmentu starego torowiska tramwajowego, które zostało odkryte w czasie prac ziemnych i rozbiórek. W bezpośrednim sąsiedztwie wyeksponowanego torowiska ustawiono symboliczny słup przystankowy nawiązujący charakterem do istniejącej przed wojną infrastruktury tramwajowej. Nad jego lokalizacją i kształtem czuwał Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.

Nowa aleja Wojska Polskiego to także dużo zieleni znajdującej się w środkowym pasie oraz zieleńcach rozsianych wzdłuż chodników, oraz na Placu Zgody. Znajdziemy tu 154 nowe drzewa, a wśród nich m.in. przepiękne i duże platany o wysokości ok. 10m, magnolie, brzozy, oraz docelowo 19 598 sztuk różnego rodzaju krzewów. Do zazielenienia alei wykorzystano sadzonki, które znacznie przekraczały pierwotnie zakładane parametry. Nasadzenia obejmują:

Drzewa

 • Ambrowiec amerykański 5 szt.
 • Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ wielopniowa 28 szt.
 • Magnolia loebneri 'Merrill’ wielopniowa parasolka 37 szt.
 • Platan klonolistny odm. Pyramidalis 64 szt.
 • Magnolia ‘Galaxy’ 6 szt.
 • Śliwa wiśniowa ‘Nigra’ 7 szt.
 • Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’ 1 szt.
 • Glediczja trójcierniowa ‘Sunburst’ 6 szt.

Krzewy

 • Berberys brodawkowaty 6255 szt.
 • Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ 1467 szt.
 • Berberys Thunberga ‘Pink Queen’ 390 szt.
 • Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ 423 szt.
 • Berberys Thunberga ‘Red Carpet’ 675 szt.
 • Berberys Thunberga ‘Rose Glow’ 1536 szt.
 • Dereń biały ‘Sibirica’ 308 szt.
 • Dereń rozłogowy ‘Flaviramea’ 192 szt.
 • Irga Dammera ‘Radicans’ 564 szt.
 • Irga Dammera ‘Major’ – 2556 szt.
 • Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’ 318 szt.
 • Tawuła brzozolistna ‘Tor Gold’ 2304 szt.
 • Tawuła japońska ‘Golden Princes’ 1710 szt.
 • Trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gold’ – 900 szt.

W toku prac zastosowano ponadto wiele rozwiązań, dzięki którym rośliny mają lepsze warunki do zachowania wzrostu. Drzewa i krzewy mają zainstalowany automatyczny system nawadniania. Dodatkowo do podlewania drzew wykorzystano tzw. piddlery, czyli specjalne membrany służące nawodnieniu i napowietrzaniu, które owija się wokół bryły korzeniowej drzewa. Miejsca nasadzeń również zostały odpowiednio przygotowane. Zastosowano podłoże strukturalne, czyli kolejno układane warstwy kruszywa naturalnego różnych frakcji, powstałych z przekruszenia skał. Do podłoża wmieszany został substrat, dobrany do zaprojektowanego gatunku drzewa, w skład którego wchodzi węgiel drzewny, nawóz o spowolnionym uwalnianiu, a także szczepionki mikoryzowe czy probiotyki. Zaletą podłoża jest likwidacja zasklepienia i uszczelnienia gruntu, co ułatwia pionowy przepływ wód opadowych lub podawanych z systemu nawodnienia. Na etapie budowy podjęto decyzję, aby tego typu podłoże zastosować nie tylko punktowo w obrębie drzew, ale w całym pasie nasadzeń platanów. Podłoże strukturalne zastosowano również pod całym zieleńcem, w którego obrębie nasadzono szpalery brzóz w odmianie wielopiennej. W wybranych miejscach alei w rejonie zieleńców znajdzie się ponadto nawierzchnia mineralna, której cechą charakterystyczną jest przepuszczalność wód opadowych, które mogą zasilić zieleń. Pracami objęte były również drzewa znajdujące się na alei. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, czyli podstawowy zabieg poprawiający jakość i wartość drzew. Na nowo uformowane zostały ich korony. Bezpośrednio pod istniejącymi drzewami, pod którymi przed przebudową parkowały samochody, zlikwidowano nawierzchnie utwardzone i wykonano zieleńce. Co ważne cała zieleń znajdująca się w obrębie inwestycji była pod stałym nadzorem i pielęgnacja obejmowała m.in. nawożenie, czy opryski preparatami poprawiającymi odporność. Ponadto przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń drzew i krzewów oraz ich wymiany w przypadku gdy się nie przyjmą.

Przejazd od poniedziałku i parkowanie za darmo

Otwarcie techniczne alei Wojska Polskiego pozwala od poniedziałku 28 sierpnia wdrożyć stałą organizację ruchu. To oznacza przejazd wzdłuż alei w obu kierunkach, przejazd ulicą Jagiellońską, a także wjazd i wyjazd z Placu Zgody na ulice Księcia Bogusława X, Bałuki i Bohaterów Getta Warszawskiego. Niedostępna będzie relacja na wprost z al. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Kopernika i Placu Zwycięstwa, co jest związane z trwającą przebudową Placu Zwycięstwa. Będzie tam możliwy tylko skręt w prawo w ulicę Krzywoustego.

Kierowcom udostępnione zostaną również miejsca postojowe. Z uwagi na to, że będzie to jeszcze plac budowy, parkowanie wzdłuż alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, na ulicy Jagiellońskiej pomiędzy al. Wojska Polskiego a al. Piastów, oraz na ulicy Śląskiej za skrzyżowaniem z ulicą Więckowskiego, będzie darmowe do 15 listopada br.

Co zostało do zrobienia

Choć przejazd nowym odcinkiem alei Wojska Polskiego będzie możliwy od najbliższego poniedziałku, to formalnie inwestycja nie ulegnie jeszcze zakończeniu. Do zrealizowania pozostały prace wykończeniowe, związane głównie z małą architekturą i zielenią oraz prace poprawkowe.

Wykonawca otrzymał dodatkowy czas na zrealizowanie prac, których pierwotnie nie było w planach, a które pojawiły się w wyniku uzgodnień z miejskimi jednostkami. W ramach robót dodatkowych wykonana została renowacja kanalizacji sanitarnej i ułożone zostały sieci SEC, których dokumentacja nie przewidywała. Ponadto w wyniku nanoszenia wielu zmian projektowych na etapie realizacyjnym inwestycji, których celem był zwiększenie ilości zieleni, poprawa estetyki i ogólnej funkcjonalności alei, do zamontowania pozostały brakujące elementy zagospodarowania terenu. To m.in. granitowe murki, płotki wygradzające zieleń, drewniane elementy ławkodonic, trójkątne ławki, poidełka, słupki blokujące, huśtawka na rekreacyjnym placu zabaw, czy pamiątkowa płyta byłego Architekta Miasta Jarosława Bondara, który był jednym z pomysłodawców przebudowy alei Wojska Polskiego. Skala przedsięwzięcia oraz fakt, że są to w większości elementy projektowane indywidualnie, przełożyła się na wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę od producentów. Zostaną one zainstalowane dopiero w nadchodzących tygodniach. Część efektownych ławkodonic wykonanych z egzotycznego drewna już możemy podziwiać w bezpośrednim sąsiedztwie „ściany płaczu”. Docelowo znajdą się one na całej długości alei Wojska Polskiego i zakryją konstrukcję zieleńców, w których nasadzono magnolie. Liczne ławki pojawią się również w sąsiedztwie skweru z brzozami oraz na przystankach autobusowych. Do wyregulowania pozostaną studnie, wymianie poddane zostaną betonowe pokrywy studni. Ułożona będzie górna warstwa nawierzchni mineralnej tzw. HanzaVia. Robotami wykończeniowymi objęte będą również świetliki kamienic. Wspomnieć należy, że do zakresu inwestycji dodano liczne nowe zieleńce oraz należy poprawić te, które przez ostatnie tygodnie były wielokrotnie niszczone. Nasadzenia ponad 4600 szt. dodatkowych krzewów wykonane zostaną dopiero jesienią. Inwestycja jest gotowa w blisko 99%, co przy tylu dodatkowych robotach odzwierciedla bardzo wysokie tempo narzuconych prac przez Wykonawcę. Jednak dopiero po zrealizowaniu robót wykończeniowych inwestycja przejdzie końcowy odbiór. Finał wszystkich prac przewidziany jest na 15 listopada br.

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto. Za projekt odpowiada Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk. Wykonawcą jest Firma Budowlano – Drogowa MTM SA. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zobacz też:

wojskapolskiego.szczecin.eu

slynnaleja.pl