Aleja Wojska Polskiego – budowa sieci wodociągowej

Aleja Wojska Polskiego – budowa sieci wodociągowej.
 
Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową sieci wodociągowej, obejmującej obszar ronda Szarych Szeregów. To dalsza część postępującej rewitalizacji Alei Wojska Polskiego.
 
Prace główne zostaną wykonane w dniach 6 – 9 lipca br. Z uwagi na natężenie ruchu występujące w tym rejonie wszystkie roboty będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych.