„Nowa jakość dla Szczecina”: Diagnoza z trzema obszarami do rewitalizacji

Osiedla: Centrum, Śródmieście – Zachód i Turzyn zostały wskazane przez analityków jako priorytetowe w procesie rewitalizacji  Szczecina. Kolejnym etapem będą konsultacje z mieszkańcami. Diagnoza  zostanie przedstawiona mieszkańcom podczas dwóch spotkań konsultacyjnych. Mieszkańcy, po zapoznaniu się przede wszystkim z zasięgiem terytorialnym i problemami tych obszarów będą mogli zaproponować działania, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy … Czytaj dalej „Nowa jakość dla Szczecina”: Diagnoza z trzema obszarami do rewitalizacji